> وبلاگ

وبلاگ کوبوکلود

از تجربیات موفق ما استفاده کنید، از شکستهای ما درس بگیرید، و در مسیر
!ساختن رویاها و ایده هایتان ما را دنبال کنید

Backlinks

بک¬ لینک یا همان پیوند ورودی، نوعی دستکاری اینترنتی است که یک سایت خاص را با دیگر وب¬سایت¬های خارجی که حاوی لینک¬های آن هستند. مرتبط می¬سازد. به عبارت دیگر، در زمان بازدید از یک وب¬سایت خارجی، این وب¬سایت شما را به سمت سایتی که از طریق بک¬لینک به آن پیوند خورده است. هدایت می¬کند. بک¬لینک¬ها در بهبود نتایج سایت در موتور جستجو تاثیر بسیاری دارند.

مقالات آموزشی